انتقال دیتا

به علت نبود بسترهاي مخابراتي مناسب و همچنين باتوجه به پراكندگي جغرافيايي شعب ارگانها ، سازمان ها ، كارخانجات و شركت ها همواره يكي از دغدغه هاي مديران اينگونه مراكز ايجاد شبکه آنلاین بين مراکز خود و يا حتي داشتن خطوط تلفن شهري براي برخي از شعباتشان كه خارج محدوده شهري هستند ، مي باشد .

ارائه راهکارهای مناسب در کلیه امور ارتباطی با در نظر گرفتن هزینه ، زمان و کیفیت معرف بهترینها در دنیای شبکه به شما عزیزان خواهد بود و می توان ایجاد شبکه های ارتباطی با رادیوهای طیف گسترده را بهترین راه حل در خصوص انتقال دیتا برای مراکز دانست .

 بستر اینترنت :

انتقال دیتا  Virtual Private Network ---- شبکه هاي خصوصي مجازي :

شبکه هاي خصوصي مجازي در حقيقت شبکه هاي منطقي هستند که موجب ايجاد پل ارتباطي مطمئن مابين دو کامپيوتر متفاوت مرتبط با اينترنت مي شوند.

اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسيار محدود و منطقه اي مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهاي مربوطه بودند ، امروزه بيش از گذشته نيازمند تفکر در محدوده جهاني براي ارائه خدمات و کالاي توليده شده را دارند. به عبارت ديگر تفکرات منطقه اي و محلي حاکم بر فعاليت هاي تجاري جاي خود را به تفکرات جهاني و سراسري داده اند. امروزه با سازمانهاي زيادي برخورد مي نمائيم که در سطح يک کشور داراي دفاتر فعال و حتي در سطح دنيا داراي دفاتر متفاوتي مي باشند . تمام سازمانهاي فوق قبل از هر چيز بدنبال يک اصل بسيار مهم مي باشند : يک روش سريع ، ايمن و قابل اعتماد بمنظور برقراري ارتباط با دفاتر و نمايندگي در اقصي نقاط يک کشور و يا در سطح دنيا اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ايجاد يک شبکه WAN از خطوط اختصاصي (Leased Line) استفاده مي نمايند.)خطوط فوق داراي انواع متفاوتي مي باشند ISDN .( با سرعت 128 کيلوبيت در ثانيه ( OC3 Optical Carrier-3) با سرعت 155 مگابيت در ثانيه ) دامنه وسيع خطوط اختصاصي را نشان مي دهد. يک شبکه WAN داراي مزاياي عمده اي نسبت به يک شبکه عمومي نظير اينترنت از بعد امنيت وکارآئي است . پشتياني و نگهداري يک شبکه WAN در عمل و زمانيکه از خطوط اختصاصي استفاده مي گردد ، مستلزم صرف هزينه بالائي است.

همزمان با عموميت يافتن اينترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه شبکه اختصاصي خود را بدرستي احساس کردند. در ابتدا شبکه هاي اينترانت مطرح گرديدند.اين نوع شبکه بصورت کاملا" اختصاصي بوده و کارمندان يک سازمان با استفاده از رمز عبور تعريف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود مي باشند. اخيرا" ، تعداد زيادي از موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته هاي جديد ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور (، اقدام به ايجاد شبکه هاي اختصاصي مجازي (Virtual Private Network)نموده اند. 
يک شبکه هاي خصوصي مجازي، شبکه اي اختصاصي بوده که از يک شبکه عمومي ( عموما" اينترنت ( ، براي ارتباط با سايت هاي از راه دور و ارتباط کاربران بايکديگر، استفاده مي نمايد. اين نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعي نظير : خطوط Leased ، از يک ارتباط مجازي بکمک اينترنت براي شبکه اختصاصي بمنظور ارتباط به سايت ها استفاده مي کند. 

عناصر تشکيل دهنده يک شبکه هاي خصوصي مجازي،
دو نوع عمده شبکه هاي شبکه هاي خصوصي مجازي، وجود دارد :
• دستيابي از راه دور (Remote-Access) . به اين نوع از شبکه ها VPDN(Virtual private dial-up network)، نيز گفته مي شود.در شبکه هاي فوق از مدل ارتباطي User-To-Lan ( ارتباط کاربر به يک شبکه محلي ) استفاده مي گردد. سازمانهائي که از مدل فوق استفاده مي نمايند ، بدنبال ايجاد تسهيلات لازم براي ارتباط پرسنل ( عموما" کاربران از راه دور و در هر مکاني مي توانند حضور داشته باشند ) به شبکه سازمان مي باشند. سازمانهائي که تمايل به برپاسازي يک شبکه بزرگ " دستيابي از راه دور " مي باشند ، مي بايست از امکانات يک مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت جهاني ESP)Enterprise service provider) استفاده نمايند. سرويس دهنده ESP ، بمنظور نصب و پيکربندي شبکه هاي خصوصي مجازي،، يک NAS(Network access server) را پيکربندي و نرم افزاري را در اختيار کاربران از راه دور بمنظور ارتباط با سايت قرار خواهد داد. کاربران در ادامه با برقراري ارتباط قادر به دستيابي به NAS و استفاده از نرم افزار مربوطه بمنظور دستيابي به شبکه سازمان خود خواهند بود. 

● سايت به سايت (Site-to-Site) . در مدل فوق يک سازمان با توجه به سياست هاي موجود ، قادر به اتصال چندين سايت ثابت از طريق يک شبکه عمومي نظير اينترنت است . شبکه هاي VPN که از روش فوق استفاده مي نمايند ، داراي گونه هاي خاصي در اين زمينه مي باشند:
o مبتني بر اينترانت . در صورتيکه سازماني داراي يک و يا بيش از يک محل ( راه دور) بوده و تمايل به الحاق آنها در يک شبکه اختصاصي باشد ، مي توان يک اينترانت VPN را بمنظور برقراي ارتباط هر يک از شبکه هاي محلي با يکديگر ايجاد نمود. 
o مبتني بر اکسترانت . در موارديکه سازماني در تعامل اطلاعاتي بسيار نزديک با سازمان ديگر باشد ، مي توان يک اکسترانت VPN را بمنظور ارتباط شبکه هاي محلي هر يک از سازمانها ايجاد کرد. در چنين حالتي سازمانهاي متعدد قادر به فعاليت در يک محيط اشتراکي خواهند بود. 

 

 

 

 

 

خدمات