نگهداری و پشتیبانی فنی

نیاز کسب و کارها به سیستم های کامپیوتری، مقوله ای است که این روزها نمی توان آن را انکار نمود. پردازش و نگهداری داده های انبوه و بهره برداری از امکانات اینترنت را شاید بتوان ساده ترین و در عین حال اساسی ترین کاربردهای تجاری کامپیوترها دانست. از این رو، هرگونه ناکارآمدی و اختلال در عملکرد این سیستم ها، می تواند سازمان را با بحرانی جدی روبرو کرده و پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

شرکت شرق آنلاین به منظور تضمین کارآمدی سیستم های کامپیوتری و پیشگیری از بروز وقفه در امور کسب و کارها، خدمات تخصصی زیر را به شرکت ها ارائه می نماید:

 • پشتیبانی نرم افزار
  • عیب یابی و رفع نقص سیستم عامل ها و نرم افزارهای عمومی
  • مدیریت سیستم های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی نرم افزاری
  • نصب و پیکربندی سیستم عامل ها و نرم افزارهای عمومی
  • پیگیری پشتیبانی فنی نرم افزارهای اختصاصی
  • مشاوره و پشتیبانی در زمینه تامین نرم افزارهای عمومی و مدیریت لایسنس های نرم افزاری
  • مشاوره و پشتیبانی در زمینه کاربری نرم افزارهای عمومی
 • پشتیبانی سخت افزار
  • عیب یابی و رفع نقص تجهیزات سخت افزاری، پرینترها، اسکنرها و یو پی اس ها
  • مدیریت سیستم های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی سخت افزاری
  • نصب و پیکربندی سخت افزارهای جانبی
  • مشاوره و پشتیبانی در زمینه خرید و ارتقا سخت افزارها، سیستم های کامپیوتری، پرینترها، اسکنرها و یو پی اس ها
 • پشتیبانی و مدیریت شبکه
  • عیب یابی و رفع نقص تجهیزات active، passive و سرویس های نرم افزاری شبکه کامپیوتری
  • مدیریت شبکه کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی شامل مانیتورینگ شبکه و مدیریت توزیع منابع موجود در شبکه
خدمات